Tuesday, February 22, 2011

Bawal magkasakit

Isa sa mga bagay na ayaw ko ay ang pagkakasakit. Syempre pag maysakit ka, masama ang pakiramdam mo, limitado ang pwede mong gawin at ang pwede mong kainin (syempre kelangan banggitin ang pagkain dahil mahilig ako kumain!). Maraming bagay na hindi mo nae-enjoy pag ikaw ay maysakit.

Wala akong sakit ngayon pero ang asawa ko ay maysakit. Syempre apektado ako nito, dahil nahihirapan ako sa kanyang kalagayan. Parang maysakit din ako. Pero sa puntong ito kelangan malakas ako para maalagaan ko siya. Kaya dali-dali akong umalis ng opisina para mapuntahan siya at maalagaan. Tinatanong ko siya madalas kung ano ang kailangan niya. Na-touch ako sa kanyang sagot "Kelangan ko ng katabi". Aww, heto naman ako at tumabi sa kanya, at handang ibigay kung ano ang kanyang kailangan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataong ito para maalagaan ang aking asawa, at maipadama sa kanya ang pagmamahal. Hinihiling ko sa Panginoon na pagalingin ang aking asawa sa kanyang karamdaman.