Friday, June 15, 2012

Ilang mga naisip nitong mga nagdaang araw

Sa mga pangyayari nitong mga nagdaang araw, ito ang aking mga katanungan: Ano na bang pinahahalagahan ng mga kabataang Pinoy ngayon? Bakit mukhang di nila alam kung ano ang tama at mali? Ano kaya ang magiging kinabukasan ng bayang Pilipinas?