Tuesday, October 30, 2007

Our Bike!
As Doy had said, "This is our bike!" For it doesn't make sense to ride this bike alone! It is indeed a different experience riding this bike, especially for me, since I'm riding at the back. I just had to let go and let the captain (Doy) take control. Trying it out for the first time, I must say that the ride is sweet! :)Sunday, October 21, 2007

Mahal na Mahal

Originally sung by Archie D. and revived by the Asia's Songbird Regine Velasquez

Intro: F-Am7-Gm7-C7sus-C7

F-Am7-Gm7-C7sus

FM7

Kung may taong dapat na mahalin

F7 Bb
Ay walang iba kundi ikaw

Gm7 C7
Wala ng ibang makakapigil pa sa akin

FM7 F7
Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso

Bb
Sa iyong pagmamahal

Gm7 C7sus C7
Ang buhay ko'y muling nag-iba, napuno ng saya

Gm7 Dm7 Am7
Sa lahat ay di maari di maaring iwan

Gm7 Dm7 Am7
Wala ng makakapigil kahit na bagyo man

Gm7 Dm7 Am7
Pa'no kung ikaw na mismo kusang lilisan

Bb C7sus
Pa'no ba?

F
Kung mawalay ka sa buhay ko?

Am7
Kung pag ibig mo ay maglaho?

Gm7 C7sus C7
Pano na kaya ang mundo?
F
Kung sa oras na di ka makita?

Am7
Kung ika'y napakalayo na?

Gm7 C7sus C7
May buhay pa kaya to'ng puso?

Bb A7
Yan lang ang maaari natin sadyang matatanggap

Dm7
Habang ako'y may buhay

G
Mahal na mahal kita

Gm C7sus
Higit pa sa iniisip mo

Tuesday, October 16, 2007

Prayer for the coming Elections

Mahal naming Ama,
Ikaw ang Panginoon ng bawat isa, ng aming bansa, at ng aming pamayanan.

Nagpapasalamat kami sa biyaya ng demokrasya, at pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang bigyang tugon ang iyong tawag.

Para sa nakararami sa amin, ang karapatang bumoto.
Para naman sa mga kandidato, ang hangaring makapaglingkod sa Iyo at sa kapwa.

Hangad namin, Panginoon,
ang isang maganda at maayos na pamayanan,
Kung saan naitataguyod ang katarungan at karapatang pantao,
Napapahalagahan ang dangal ng kasal at pamilya,
At tumutungo sa tunay na katiwasayan at kaunlaran.

Nawa'y kaming lahat, ano man ang estado namin sa buhay, ay maging kabahagi Iyong kaharian sa pamamagitan ng pagiging mga tapat Mong lingkod sa daigdig na ito.

Ito ang aming samo’t dalangin
Nang may buong tiwala sa Iyong kakayahan
Sa tulong ng Birheng Maria na aming Ina,
At ng lahat ng mga banal na nagtaguyod ng katarungan,
Sa pamamagitan ng Iyong anak na si Jesus, na aming Tagapagligtas.

Amen.

Read the Bible Online!

THE NEW AMERICAN BIBLE

2002.11.11

See also: Credits

IntraText CT is the hypertextualized text together with wordlists and concordances.
Help: Overview - Text & search - Lists - Concordances - Glossary - For easier reading...

- Table of Contents -
See also: Index of footnotes
Statistics and graphs (Occurrences: 1218577. Words: 23593)