Friday, November 28, 2008

Gising

Ako lang ang gising ngayon. Tatlong gabi na kaming puyat at halos walang tulog mula nang pumanaw si Tita Vickie.

Ang hirap nito para kay Doy. Mahigit dalawang taon na ang nakararaan nang pumanaw ang kanyang ama. Ngayon ang kanyang ina naman ang pumanaw. Parehong napakalungkot ng dalawang pagpanaw. Ngunit ang pagpanaw ngayon ng kanyang ina ay mukhang mas higit ang sakit. Ngayon higit kailan man naramdaman ni Doy ang pangungulila at pag-iisa. Ngayon higit kailan man kailangan niya ng makakasama sa pagharap sa mabigat na pagsubok na ito. Ngayon higit kailan man kailangan kong magpakatatag at maging malakas para sa kanya.

Kaya ako ngayon ay gising.

No comments: