Sunday, January 4, 2009

E-Bonding

Bagay na bagay ang comic strip na ito sa aming magkakapatid. Nang magkaroon ng wireless router sa loob ng bahay, at magkaroon kami ng sari-sarili naming mga netbook, parang katulad ng nangyayari sa comic strip ang nangyayari sa amin ngayon!

1 comment:

www.jsfishnet.com said...

I think I come to the right place, because for a long time do not see such a good thing the!
Farming Net