Monday, March 9, 2009

Para sa mga kababaihan

Ngayong Marso ay buwan ng mga kababaihan. Ipagdiwang at isulong ang kanilang galing at kapakanan.

Bakit kelangang pahalagahan ang mga babae? Ayon sa The Girl Effect, importante na bigyang halaga ang mga kababaihan dahil malaki ang kanilang nagagawa sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad (tingnan ang fact sheet).

Maraming mga aktibidad, lokal at pandaigdigan, ang mga aktibidad para sa buwan ng mga kababaihan. Ang UNESCO at ang National Commission on the Role of Filipino Women ay ilan sa mga organisasyon na naghanda ng mga pagdiriwang sa espesyal na buwan na ito.

Ang Firefly Brigade, isang organisasyon ng mga siklista na nagsusulong ng malinis na hangin, ay magsasagawa ng women's month critical mass ride. At sa Tour of the Fireflies, itatampok ang mga kababaihan bilang mga Pace Marshall, ang mamumuno sa peloton ng mga libu-libong siklistang lalahok sa tour. Pipilitin kong makasama sa mga aktibidad na ito.


From Another bike!

1 comment:

Anonymous said...

Sorry for my bad english. Thank you so much for your good post. Your post helped me in my college assignment, If you can provide me more details please email me.