Sunday, June 15, 2008

Anong sinabi ng bike namin sa bike na ito?Ang bike namin, agaw atensyon na dahil sa haba nya. Pero ang bike na ito, mahigit doble ang haba sa bike namin! Kung ang bike namin ay pang-dalawahan, ito pampamilya! Panalo!

Mula sa http://bikehugger.com/2008/06/you_and_your_brood.htm

No comments: