Friday, October 19, 2012

Ang iyong ngiti


Ang iyong ngiti ang pumapawi ng pagod at lungkot, ang nagbibigay ng pag-asa at saya
Ang iyong ngiti ang aking inspirasyon at lakas sa pang-araw-araw
Mahal na mahal kita

No comments: